บริการเสริม

บริการ

สร้างเว็บไซต์

ตามความต้องการ สามารถเพิ่มระบบต่างๆ เข้าในเว็บไซต์ได้ 

 

 

 • ระบบตะกร้าสินค้า

  ระบบตะกร้าสินค้า

   

 • ระบบจองห้องพัก

  ระบบจองห้องพัก

   

 • ระบบอื่นๆ

  ระบบงานเฉพาะด้าน

   

ทั้งระบบตะกร้าสินค้า, ระบบจองห้องพัก, ระบบแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล, ระบบแบบฟอร์มส่งอีเมล หรือแม้กระทั่งระบบงานเฉพาะด้านอย่าง ระบบจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์, ระบบจองตั๋วรถโดยสาร เราก็ทำเพิ่มให้ได้